სანიტარული ავიაცია რუსეთში: განვითარების პერსპექტივები

სანიტარული ავიაცია რუსეთში: განვითარების პერსპექტივები

Санитарная авиация в России: перспективы развития

სამედიცინო ავიაცია რუსეთში არის დარგი, რომელიც ვითარდება საკმაოდ სწრაფი ტემპებით. ძველი სისტემა, რომლითაც ის ფუნქციონირებდა უკვე მოძველდა და ეს ნიშნავს იმას, რომ დადგა ცვლილებების დრო.

როგორია რუსეთის სამედიცინო ავიაციის განვითარების პერსპექტივები და მეთოდები? რა უნდა გაკეთდეს ამჟამინდელი სიტუაციის გაუმჯობესებისათვის? მივმართოთ ექსპერტთა აზრს.

სახელმწიფო პროექტი

ამჟამად რუსეთის ფედერაციაში ხორციელდება პროექტი სახელწოდებით В «სანიტარული ავიაციის განვითარება», რომელიც შექმნილია აქტუალური დარგობრივი პრობლემების უმოკლეს ვადაში გადასაწყვეტად. უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია სისტემის მუშაობის გამართულობის უზრუნველყოფა. ამისათვის საჭიროა, რომ სამედიცინო და საავიაციო ტექნიკის მწარმოებლებმა, ავია გადამზიდველების წარმომადგენლებმა და აგრეთვე მედიკოსებმა და ბროკერებმა იმუშაონ შეთანხმებულად. ამაზე მუდმივად საუბრობენ სახელმწიფო პროგრამის რეალიზების პროცესში ჩართული სპეციალისტები.

რუსეთის სამრეწველო ვაჭრობის სამინისტროს ავია მრეწველობის დეპარტამენტის დირექტორის სერგეი ელემიანოვის თქმით, სახელმწიფო პროექტის რეალიზება უნდა დასრულდეს 2019 წელს. ექსპერტმა დააზუსტა, რომ რუსეთის მთავრობამ გამოყო პროექტზე მუშაობისათვის 3,3 მილიარდი რუბლი, რაც დაფარავს რუსეთის სანიტარული ავიაციის სისტემის ხარისხიანი განვითარების ხარჯების 90%-მდე.

Читайте также:  Составлена первая карта взаимодействий всех генов млекопитающих

კერძოდ, 2018 წლის ბოლოს მოსალოდნელია კომპანია «რუსეთის შვეულმფრენები»-ს სანიტარული ავიაციის 59 შვეულმფრენი მი-8/17-ს და «ანსატის» მიწოდება. აღსანიშნავია, რომ რუსელი წარმოების შვეულმფრენების არჩევანი – გააზრებული გადაწყვეტილებაა, ვინაიდან ჩვენი ტერიტორიული თავისებურებების გათვალისწინებით ის იდეალურია მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე ექსპლუატაციისათვის.

გაირკვა, რომ საფრენი-ტექნიკური შემადგენლობა სისი ხანია მის მოწყობაში და ესე იგი არ იქნება საჭირო დამატებითი დროის დახარჯვა მის გადამზადებაზე. აქტუალურია ისიც, რომ სამამულო ჰელიკოპერების ტექნიკური მომსახურება შეიძლება განხორციელდეს ყველა მრავალრიცხოვან რუსეთის რეგიონში, რაც მისცემს მუსა მდგომარეობაში ავია პარკის შენარჩუნების საშუალებს.

სანიტარული ავიაცია რუსეთში: განვითარების პერსპექტივები

რა შედის გეგმებში

სამამულო სანიტარული ავიაციის განვითარების სახელმწიფო პროექტი ითვალისწინებს სამედიცინო საჰაერო ხომალდების პარის განახლებასა და განვითარებაზე მიმართულ პროცედურათა კომპლექსს, სანიტარული მოედნების აგება. გარდა ამისა, პროექტზე მუშაობის პროცესში სპეციალისტები შეიმუშავებენ ნორმატიულ-სამართლებრივ ბაზას, რაც გახდება მნიშვნელოვანი ეტაპი რუსეთის სანიტარული ავიაციის განვითარებაში.

Читайте также:  Испытания вакцины от туберкулеза окончились неудачей

დაგეგმილია აგრეთვე შემდეგი მიმართულებები: სამედიცინო ლაინერების მომსახურე მუშა პერსონალის მომზადების მექანიზმების შემუშავება; ტექნიკური სირთულეების აღმოფხვრა; ტაქტიკური დეტალების დამუშავება.

მოსალოდნელია, რომ სახელმწიფო პროექტი გამოიწვევს რუსეთის მთელ ტეროტორიაზე მოქმედი სამედიცინო ავიაციის ნანატრი სტანდარტის წარმოქმნას.

admin

Comments are closed.