სამედიცინო ავიაცია რუსეთში

სამედიცინო ავიაცია რუსეთში

Медицинская авиация в России

სანიტარული ავიაციის ისტორია ჩვენს ქვეყანაში განუყოფელია ზოგადად სამამულო ავიაციის ისტორიისაგან. ის იწყებს თავლას წინა საუკუნის 30-იანი წლებიდან: იმ დროს სსრკ-ში სერიოზულად დაფიქრდნენ იმაზე, რომ შეექმნათ სამედიცინო დახმარებისთვის განკუთვნილი საჰაერო ხომალდების მძლავრი ფლოტი.

მეორე მსოფლიო იმი გახდა მნიშვნელოვანი ეტაპი რუსული სანიტარული ავიაციის წინსვლაში. თუმცა ამ ავია დარგის განვითარების მწვერვალად უნდა იქნას აღიარებული ომის შემდგომი პერიოდი. სწორედ ამ პერიოდში სამედიცინო მიზნებისათვის უფრო ხშირად დაიწყეს არა თვითმფრინავების, არამედ შვეულმფრენების გამოყენება, რომლებსაც ჰქონდათ ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა – ყველაზე ძნელად მისაღწევ ადგილებამდე მიღწევის უნარი. და მართლაც, ჰელიკოპერეს არ ესაჭიროებათ ასაფრენ-დასაჯდომი ბილიკი, ამასთანავე ჰელიდრომი შეიძლება მოწყობილ იქნას უშუალოდ ჰოსპიტალთან. რასაკვირველია თვითმფრინავებზე უარის თქმას არავინ ფიქრობდა – ისინიც აგრეთვე იყო მოდიფიცირებული: გაიზარდა მათი ტვირთამწეობა, შეიცვალა სალონი: ის გახდა დახურული.

Читайте также:  HeliRussia 2018 готовит премьеры

ცოტაოდენ სტატისტიკა: 1968 წელს სსრკ-ში ფუნქციონირებდა 164 ჰოსპიტალი, რომლებშიც მუშაობდნენ სანიტარული ბრიგადები, რომლებიც სარგებლობდნენ ისეთი ლაინერებით, როგორიცაა ლ-410 და ან-2, ტუ-104 და ან-28. გარდა ამისა საბჭოთა მედიკოსები დიდ პატივს სცემდნენ შვეულმფრენ მი-2.

ХХ საუკუნის მეორე ნახევარში სანიტარული ავიაცია იყო სსრკ ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, 1994 წლიდან შევიდა რუსეთის ფედერაციის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს.

თანამედროვე ეტაპზე სამედიცინო მიზნებში გამოიყენება ლაინერები Eurocopter და შვეულმფრენები კა-226.

სამედიცინო ავიაცია რუსეთში

შესაძლებელია პრობლემების რიგის გამოყოფა, რომლებსაც აწყდება რუსეთის სამედიცინო ავიაცია ჩვენს დროში. ჯერ ერთი, საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაცია საკმაოდ ძვირია. მეორე რიგში, ჩნდება ფრენაზე ნებართვების გაფორმებასთან დაკავშირებული რიგი სირთულე. მესამე რიგში, ხანდახან ღალატობს ინფრასტრუქტურა. გარდა ამისა რთულია სანიტარული ავიაციის ლაინერების გადაფრენის ორგანიზება ღამით: ასე, დედაქალაქში დღეღამის ბნელ პერიოდში სანიტარული შვეულმფრენების ფრენა შეუძლებელია.

Читайте также:  Пункция молочных желез под контролем УЗИ

ვიმედოვნებთ, რომ ახლო მომავალში ეს პრობლემები გადაწყდება.

admin

Comments are closed.