თავის ტვინის დაზიანების მქონე ავადმყოფების ავიაგადაზიდვა

თავის ტვინის დაზიანების მქონე ავადმყოფების ავიაგადაზიდვა

Авиаперевозка больных с поражениями головного мозга

სამედიცინო ავიაცია ეხმარება სხვადასხვა დიაგნოზის მქონე პაციენტებს, მათ შორის თავის ტვინის დაზიანების მქონე ავადმყოფებს. ასეთი პაციენტების ტრანსპორტირება მოითხოვს სიფრთხილეს იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებმაც გადაიტაანეს შიდაქალის სისხლჩაქცევა გამოირჩევიან განსაკუთრებული მგრძნობელობით.

სად წავიყვანოთ

ჩვეულებრივ, თავ ის ტვინის დაზიანების მქონე ავადმყოფები გადიან პირველად მკურნალობას ზოგადი პროფილის ჰოსპიტალებში. სამწუხაროდ, ხშირ შემთხვევაში ასეთ საავადმყოფოებში არ არის ნეიროქირურგიული განყოფილებები. ასეთი პაციენტები საჭიროებენ დაუყოვნებლივ ტრანსპორტირებას ნეიროქირურგიულ სტაციონარში. თუმცა ხშირად ავადმყოფის კრიტიკული მდგომარეობა არ იძლევა მათი მიწისზედა ტრანსპორტით გადაყვანის შესაძლებლობას და მაშინ დასახმარებლად მოდის სანიტარული ავიაცია.

ასეთ პირობებში საჭიროა ძალიან ფრთხილი მოქმედება, წინააღმდეგ შემთხვევაში გარდაუვალია ტვინის მეორადი იშემიური დაზიანება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს კატასტროფული შედეგები.

თავის ტვინის დაზიანების მქონე ავადმყოფების ავიაგადაზიდვა

ავადმყოფების ავია გადაყვანის ტიპიური შეცდომები

სამწუხაროდ, მძიმე ავადმყოფებთან მუშაობაში ყოველთვის ვერ ხერხდება ხარვეზის თავიდან აცილება. ასე, ტრანსპორტირება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა განხორციელდეს ერთი მედიკოსის მიერ – თავის ტვინის დაზიანების მქონე ავადმყოფების გადასაყვანად საჭიროა სამედიცინო ბრიგადა. საჭიროა კონტროლი, რომ ავადმყოფთან ერთად გადატანილ იქნა მთელი აუცილებელი სამედიცინო დოკუმენტაცია, პირველ რიგში – ინტენსიური თერაპიის ბარათი და ეპიკრიზი.

Читайте также:  Прогестерон обещает стать новым средством лечения травм мозга

ფრენის დროს ავადმყოფ უნდა ჰქონდეს ჟანგბადის საკმარისი რაოდენობა, ხოლო ბორტზე – ყველაფერი, საც აუცილებელია ინტენსიური თერაპიისათვის.

გავრცელებულია სხვა ტიპიური შეცდომებიც, რომლებსაც უშვებენ განსაკუთრებით მძიმე ავადმყოფების ტრანსპორტირებისას. კერძოდ, ასეთი პაციენტის თანმხლებმა მედიკოსებმა შეიძლება ვერ შეაფასონ სათანადოდ პათოფიზიოლოგიური ცვლილებები და აშლილობები, რომლებიც დაკავშირებულია ავადმყოფის ავია გადაყვანისას წარმოშობილ ფიზიკურ დატვირთვებთან. უნდა იქნას გათვალისწინებული ხმაურის დონე და აგრეთვე წნევა, აჩქარება და ვიბრაცია. გარდა ამისა, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ფილტვების ხელოვნურ ვენტილაციაზე უარის თქმა, თუ ეს აუცილებელია.

თავის ტვინის დაზიანების მქონე ავადმყოფების ტრანსპორტირებისას უსაფრთხოების წესების რული დაცვის შემთხვევაში ფრენა ხორციელდება ნორმალურად.

admin

Comments are closed.