7 რჩევა თავის ტვინის ტრავმების მქონე პაციენტების საჰაერო სამედიცინო ავიაციით გადაყვანასთან დაკავშირებით

7 რჩევა თავის ტვინის ტრავმების მქონე პაციენტების საჰაერო სამედიცინო ავიაციით გადაყვანასთან დაკავშირებით

პაციენტებს, რომლებმაც მიიღეს თავის ტვინის ტრავმა სასიცოცხლოდ ესაჭიროებათ დროული საექიმო დახმარება. დაავადებების კონტროლისა და პროფილაქტიკის ცენტრის მოხსენების თანახმად, ყოველწლიურად მხოლოდ აშშ-ში სიკვდილიანობისა და ჯანმრთელობის შეუქცევადი დარღვევების 30% დაკავშირებულია თავის ტვინის ტრავმებთან. სწორედ ამიტომ ასე მნიშვნელოვანია დროული სამედიცინო დახმარების მიღება. პატარები და ხანდაზმულები, ახალგაზრდები და ჯანმრთელები, სხვადასხვა დაავადებებით შესუსტებული პაციენტები – თავის ტვინის ტრავმა შეიძლება დაემართოს ნებისმიერს, ნებისმიერ დროს და ყველაზე მოღორებულ რაიონში. მსგავსი სიტუაციის წარმოშობისას გთხოვთ დარწმუნდეთ, რომ გესმით და ვათვითცნობიერებთ შემდეგ მომენტებს:

გადაწყვეტილების მიღება წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე

ყველა ფორმალობის მოსაგვარებლად და ფრენის გეგმის შესამუშავებლად ჩარტერულ ოპერატორს და საჰაერო სამედიცინო ბრიგადას ესაჭიროება გარკვეული მონაცემები. სპეციალისტები მოითხოვენ ინფორმაციას პაციენტის მიმდინარე მდგომარეობის შესახებ, დააზუსტებენ მიღებული ტრავმის ტიპს და სიმძიმის ხარისხს, შეადგენენ გამოწერილი მედიკამენტების ჩამონათვალს. დაშავებულის ახლობლებმა უნდა წარმოადგინონ მაქსიმალურად ზუსტი ინფორმაცია ტრავმის ხასიათისა და პაციენტის მდგომარეობის შესახებ, რათა ჩარტერულმა ოპერატორმა შეარჩიოს მაქსიმალურად ოპტიმალური კერძო თვითმფრინავი, ხოლო სამედიცინო ბრიგადამ შეძლოს ფრენაში შესაბამისი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება.

სრულიად აღჭურვილი თვითმფრინავები

თავის ტვინის ტრავმის მქონე პაციენტებისათვის ამბულატორიულად და ჰაერში გაწეული სამედიცინო დახმარება უნდა იყოს ძალიან რთული პროცესი, ვინაიდან ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის შენარჩუნებისათვის შეიძლება საჭირო გახდეს სხვადასხვა სამედიცინო დანადგარების გამოყენება. ამ შემთხვევაში დიდი როლს თამაშობს ჩარტერული ოპერატორის პროფესიონალიზმი. აგენტმა უნდა შეარჩიოს როგორც მოკლე, აგრეთვე შორ მანძილზე გადაფრენისთვის განკუთვნილი   კერძო თვითმფრინავი, რომელიც აღჭურვილი იქნება ტექნიკით გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევისათვის (ჟანგბადის ბალონები, მონიტორები და გადამწოდები, ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის აპარატები, საკაცე და ა. შ.). გადამზიდავმა, რომელიც მართავს საჰაერო სასწრაფო დახმარების მუშაობას, უნდა წინასწარ მიიღოს მაღალ სიმაღლეზე ფრენის უფლება, რათა შეამციროს ტურბულენტობა  და გაზარდოს საჰაერო ხომალდის გადაადგილების სიჩქარე.

Читайте также:  Новый подход к разработке вакцины против гриппа

 

მუდმივი სამედიცინო დახმარება

უდავოდ, პაციენტები, რომლებმაც გადაიტანეს ქალა-ტვინის ტრავმა ან ინსულტი, საჭიროებენ მუდმივ ზრუნვას, ამიტომ ძალზედ მნიშვნელოვანია სამედიცინო ავიაციის იმ წარმომადგენლის შერჩევა, რომელიც სპეციალიზებულია სამედიცინო მომსახურების წარმოდგენაში  პრინციპით  «კლინიკიდან კლინიკამდე» სავალდებულო სამედიცინო გაყოლით.

მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი პერსონალი

მგზავრები, რომლებიც სარგებლობენ სამედიცინო ავიაციის მომსახურებით, ერთდებიან მონიტორებთან, რათა სამედიცინო პერსონალს ფრენის მთელი პერიოდის განმავლობაში ჰქონდეს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მაჩვენებლების მუდმივი კონტროლი. ხშირად ასეთ პაციენტებს უერთებენ ჟანგბადის ბალონს და აგრეთვე აძლევენ წამლებს, რათა მგზავრმა მაქსიმალურად ადვილად და კომფორტულად გადაიტანოს ფრენა.

ფრენის გეგმა დგება პაციენტის საჭიროებებიდან გამომდინარე და გუნდი იძლევა გარანტიას, რომ კერძო თვითმფრინავის სალონში იქნება სიჩუმე და სიმშვიდე, რათა არ დაირღვეს პაციენტისა და მისი თანმხლები პირების სიმშვიდე. მაქსიმალურად მოდუნებული მდგომარეობის მისაღწევად და სტრესის დონის შესამცირებლად პერსონალმა შეიძლება შემოგთავაზოთ ყურის საცობები ან ჩართოს სასიამოვნო მუსიკა.

Читайте также:  Виртуальная реальность становится помощницей медицины

გადამზიდავის სამედიცინო ბრიგადას უნდა გააჩნდეს ტრავმულ დაზიანებებთან მუშაობის გამოცდილება, ხოლო მედიკოსებს უნდა შეეძლოს პაციენტისათვის დახმარების გაწევა, რომლებიც ტრავმის გამო ხშირად დაბნეულები, ხშირად კი აგრესიულები არიან. გარდა ამისა პარა მედიკოსებს უნდა ფლობდნენ პაციენტებისა და მთი ახლობლების ნერვული სისტემის დამშვიდებისა და მოდუნების ტექნიკებს.

მიწისზედა მომსახურების გაწევა

გადამზიდავი, რომელიც , ახდენს საგანგებო რეისების ორგანიზებას უნდა მუშაობდეს 24-საათიან რეჟიმში. სამედიცინო ავიაციის წარმომადგენელთა უმეტეს ნაწილს აქვს დაშვება არამხოლოდ სხვადასხვა ტიპის კერძო თვითმფრინავებთან, არამედ ექიმებთან და სპეციალისტებთან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ამიტომ შეძლებს დახმარებას პაციენტების სპეციალიზებული მოვლისა და სამედიცინო გაყოლის ორგანიზებაში. თუმცა გადამზიდველმა უნდა იკისროს არა მხოლოდ სამედიცინო ასპექტი, არამედ გაფრენის, ჩამოფრენისა და კლიენტის ჰოსპიტალიზაციის დოკუმენტების გაფორმება, საჭიროების შემთხვევაში მოაწყოს შეპირაპირების რეისი და მიწისზედა ტრანსპორტი კლინიკამდე.

პაციენტის თანმხლები ახლობელი პირები

Читайте также:  Биологи научились синтезировать белки любой требуемой структуры

გასაგებია, რომ თავად პაციენტი და მისი ახლობლები განიცდიან ინციდენტის შედეგად წარმოშობილ კარდინალურ სასიცოცხლო ცვლილებებს, ამიტომ ჩარტერული რეისის გამოცდილი პერსონალი უნდა დარწმუნდეს, რომ მგზავრები ბორტზე თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ, ამისათვის კი მათ უნდა ესმოდეთ, რომ მოხვდნენ კარგ ხელში. პაციენტის ოჯახის წევრები შეიძლება გაყვნენ თავის ახლობელს იმავე კერძო თვითმფრინავით. ეკიპაჟის წევრებსა და სამედიცინო ბრიგადას ესმის, რომ ახლობელი ადამიანის გვერდით ყოფნა მნიშვნელოვნად ამსუბუქებს პაციენტის მდგომარეობას და ანიჭებს მას რწმენასა და სიმშვიდეს, ამიტომ უმეტეს შემთხვევაში თანმხლები პირები შეიძლება იმყოფებოდნენ დაშავებულის უშუალო სიახლოვეს და ეკავოთ მისი ხელი.

გადამზიდავის შერჩევა, რომელიც სთავაზობს სამედიცინო ავიაციის მომსახურებას

გადამზიდავის შერჩევისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია შეისწავლოთ მისი აკრედიტაციის დოკუმენტები, გაეცნოთ წარმატებით შესრულებული პისების პროცენტულ მაჩვენებელს.

ჩრდილოეთ ამერიკაში სამედიცინო ავიაციის მომსახურების წარმოდგენის ბიზნესი ყვავის უკვე მეოთხედი საუკუნეზე მეტი, ევროპაში ბოლო დრომდე ეს სერვისი იყო ხელმისაწვდომი მხოლოდ შეძლებული კლიენტებისათვის, ამასთანავე რუსეთში კატასტროფის მედიცინამ დაიწყო განვითარება შედარებით ცოტა ხნის წინ.

სამედიცინო ავიაციის შესაძლებლობების თაობაზე მეტი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით კომპანია Cofrance SARL (TM AVIAV) -ს წარმომადგენლებს ეხლავე!

ოლღა შოშინა

 

admin

Comments are closed.