Archive 10.08.2018

სამედიცინო ავიაცია: 10 მნიშვნელოვანი რჩევა შორს მანძილზე გადამზიდველის შერჩევისათვის

ახლობელის ადამიანის ტრანსპორტირება, რომელსაც წარმოშვა ჯანმრთელობის პრობლემები – უდიდესი შრომაა. საგანგებო სამედიცინო პრობლემებმა და ინვალიდობამ შეიძლება გახადოს ადამიანი არაადეკვატური და საკუთარ თავზე დამოუკიდებლად ზრუნვის უუნარო, ხოლო ასეთი ადამიანების ტრანსპორტირების ნებისმიერი არაპროფესიული მცდელობა  სათანადო მომზადების ან დანადგარების გარეშე შეიძლება გამოიწვიოს გამოუსწორებელი შედეგები და არასასურველი გამოსავალი. ვინაიდან მოთხოვნები თითოეული პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიმართ და სამედიცინო სიტუაცია შეიძლება განსხვავდებოდეს, შორ მანძილზე ავადმყოფის ტრანსპორტირებისათვის  სწორი სამედიცინო ტრანსპორტის ძიება შეიძლება მართლაც გახდეს რთული ამოცანა.

რა უნდა გაითვალისწინოთ

იცით თუ არა, რომ მხოლოდ აშშ-ში, სადაც შეისწავლებოდა სტატისტიკა, ყოველწლიურად სამედიცინო ტრანსპორტით სხვადასხვა დაწესებულებებში გაემგზავრება ნახევარ მილიონზე მეტი ადამიანი? მათგან 400 000 ადამიანი გადაიყვანეს სამედიცინო სატრანსპორტო შვეულმფრენებით, ხოლო 150 000 – სამედიცინო თვითმფრინავებით. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეს ციფრი აღემატება რამდენიმე მილიონს.

სამედიცინო ავიაციის მოთხოვნადობა დაკავშირებულია იმასთან, რომ დღესდღეობით ეს არის საგანგებო და გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში განსაკუთრებული სამედიცინო საჭიროებები მქონე ადამიანების შორ მანძილების გადაყვანის ოპტიმალური არჩევანი. შეუდარებელი სიჩქარე, სათანადო განთავსება და პროფესიული სამედიცინო პერსონალი – ეს არის იც, რასაც ხშირ შემთხვევაში ვერ სთავაზობენ მიწისზედა სასწრაფო დახმარების მანქანები.

არსებობს უამრავი ფაქტორი, რომლებიც უნდა იქნას გათვალისწინებული საჰაერო ტრანსპორტის ძიებისას. სამედიცინო ავიაციის ყველა კომპანია არ არის აგებული ანალოგიური სქემებით, ამიტომ მნიშვნელოვანია კარგად დაფიქრდეთ გადაწყვეტილების მიღებისას  და შეისწავლოთ ის რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებიან შორს მანძილზე პაციენტების გადასაყვანად საუკეთესო სატრანსპორტო კომპანიის შერჩევაში.

 1. აკრედიტაციის საკითხები

აკრედიტაციის და სერტიფიცირების დამადასტურებელი დოკუმენტები უნდა გახდეს სამედიცინო ავიაციის არაპროფესიული და საეჭვო კომპანიებისაგან თქვენი დაცვის ძირითადი ხაზი. არსებობს რიგი აკრედიტაციები, ლიცენზიები და სერტიფიკატები, რომლებიც უნდა მიიღოს საჰაერო სასწრაფო დახმარების მომსახურების გამწევმა კომპანიამ. რატომ აქვს მნიშვნელობა აკრედიტაციას? იმიტომ რომ გადამზიდავი უნდა შეესაბამებოდეს ზედამხედველი ორგანოების მიერ დადგენილ სტანდარტების გარკვეულ კომპლექსს. ეს იძლევა მომავალი რეისის უსაფრთხოების, ავადმყოფების ავიაგადაზიდვის საიმედოობის გარანტიას და აძლევს მკაფიო წარმოდგენას კომპანიის რეპუტაციის თაობაზე.

 1. უსაფრთხოება: თავდაპირველად და ყოველთვის!

თქვენს სიმშვიდეს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, როდესაც საუბარია საჰაერო სასწრაფო დახმარების  შესაფერის კომპანიაზე. პატივცემულ გადამზიდავს არ ექნება პრობლემა წარმოგიდგინოთ კონფიდენციალურობის სტანდარტები, რეკომენდაციები, ინფომრაცია სატრანსპორტო საშუალებების მომსახურების და საგანგებო პროფესურების შესახებ, რომელთა განხორციელების უფლება აქვს გადამზიდავს. მხოლოდ საუკეთესო სამედიცინო სატრანსპორტო კომპანიები იძლევიან გარანტიას, რომ მათი პერსონალი გადის პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მომზადებას და იცავს კონფიდენციალურობის სტანდარტებს, რომლებზეც ვრცელდება კანონო საექიმო საიდუმლოს შესახებ.

 1. მოვლა და კომფორტი პაციენტებისათვის

ავადმყოფების გადაზიდვა შორს მანძილებზე შეიძლება გახდეს ძალიან დამღლელი პროცესი როგორც პაციენტისათვის, აგრეთვე მისი ახლობლებისათვის, ამიტომ ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიები, რომლებიც სთავაზობენ გადაზიდვას აღჭურვილი იყოს სამედიცინო დანადგარებით და პაციენტების მოვლის მოწყობილობებით სრული მოცულობით. მოგზაურობა მშობლიურ ქვეყანაში და მით უმეტეს ტრანსპორტირება სხვა სახელმწიფოში სავარაუდოდ იქცევა დამღლელი და დაძაბულ მოგზაურობად, განსაკუთრებით, თუ ვერ მოასწარით ავია გადამზიდავის შერჩევისათვის სათანადო ყურადღების მოქცევა. პროფესიული სამედიცინო პერსონალის გარდა კერძო თვითმფრინავზე ან სატრანსპორტო შვეულმფრენზე უნდა იყოს განთავსებული მოხერხებული საავადმყოფო ლოგინი სამკურნალო ლეიბით, ჩაშენებული სანიტარული კვანძი, სარეზერვო ჟანგბადის ბალონები, ასპირაციის აპარატი, ხელოვნური კვების ზონდი და ა. შ..

4. შემოთავაზებული მომსახურება

 1. როგორც წესი, სამედიცინო ავიაციის საუკეთესო წარმომადგენლებს შეუძლიათ მომსახურების სრული სპექტრის შემოთავაზება საგანგებო მდგომარეობისათვის. ეს კომპანიები ბორტზე პროფესიონალთა გუნდებით არამხოლოდ იციან თუ როგორ გაწიონ სამედიცინო დახმარება ჰაერში, არამედ შეუძლიათ ალტერნატიული მიწისზედა დახმარების შემოთავაზება და მოაწყონ სამედიცინო გაყოლის ლიცენზირებული ვარიანტების ორგანიზება. გადამზიდავის სერტიფიცირებული ეკიპაჟი უზრუნველყოფს სამედიცინო დახმარების რამდენიმე დონეს თითოეული რეისი დროს. კერძო თვითმფრინავები უნდა იყონ აღჭურვილნი თანამედროვე სამედიცინო აპარატებითა და ნეონათალური მოწყობილობებით უმაღლესი დონის კლინიკური დახმარების გაწევისათვის.
  1. კომერციული სამედიცინო თანხლება

  შორ მანძილზე გადაზიდვის საჭიროების მქონე ყველა პაციენტს არ ესაჭიროება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის 24-საათიანი მონიტორინგი. ზოგიერთს დახმარება სჭირდებათ მხოლოდ ავიაგადაზიდვის დროს ან ესაჭიროებათ კონკრეტული პროცედურები მოგზაურობის დროს. პაციენტთა მოთხოვნებიდან გამომდინარე ავია გადამზიდავს აქვს შესაძლებლობა შემოსთავაზოს კომერციული სამედიცინო დახმარება, ექიმის, მედდის ან ფელდშერის დახმარება. იმისათვის, რომ ავადმყოფების ავაიგადაზიდვა ჩაიაროს მაქსიმალურად უპრობლემოდ, დარწმუნდით, რომ გამოყოფილ სამედიცინო პერსონალს გააჩნია ყველა საჭირო სერტიფიკატი, დიპლომი და ლიცენზია; მედიკოსებს უნდა ჰქონდეთ გავლილი მომზადება საავიაციო მედიცინის დარგში ჰაერში გადაუდებელი დახმარებისათვის.

  1. ტრანსპორტირება საავადმყოფოდან საავადმყოფომდე

  მიუხედავად იმისა, რომ ავადმყოფების ავაიგადაზიდვის კოორდინაციის საკითხის ლოგისტიკური მხარე შეიძლება იყოს საკმაოდ რთული პროცესი, მხოლოდ პროფესიული კომპანია გაიგებს თქვენს საჭიროებას მოგზაურობის თითოეული დეტალის სწორ განმარტებაში. ტრანსპორტირება საავადმყოფოდან საავადმყოფომდე გულისხმობს დახმარების გაწევას გზის ყველა ეტაპზე: საბაზო სამედიცინო დახმარება, მომზადებული ექიმების ან მედდების თანხლება, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციების აპარატული მხარდაჭერა, ამბულატორული მომსახურება და ინვალიდის ეტლში პაციენტების გადაადგილების მომსახურება.

  1. საგანგებო ზრუნვა პაციენტებზე

  ავიაგადამზიდავის მიერ თქვენი მომართვის დამუშავების სიჩქარემ შეიძლება ბევრი თქვას გაწეული მომსახურების ტიპზე. უბედური შემთხვევა შეიძლება ნებისმიერ მომენტში მოხდეს და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული სატრანსპორტო კომპანიის შერჩევისას მდგომარეობს იმაში, რომ მათ გააჩნიათ პერსონალი, რომელსაც აქვს გავლილი სწავლება მსგავს ვითარებაში მოქმედებებზე. მოთხოვნების დროულად დაკმაყოფილების აუცილებლობის გაგება და პროფესიონალი მძღოლებისა და მფრინავების მეშვეობით მუდმივი გადაადგილების უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით როდესაც პაციენტი საჭიროებს ტრანსპორტირებას შორს მანძილზე, ხდის  ავადმყოფების ავაიგადაზიდვას   ამდენად მოთხოვნად მომსახურებად თანამედროვე სამყაროში.

  1. ტრანსპორტირება მცირე და დიდ მანძილებზე

  ავია გადამზიდველის შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენს მიერ შერჩეული ოპერატორი მუშაობს თქვენს რეგიონში და შეუძლია გადაადგილება თქვენთვის საჭირო დანიშნულების პუნქტამდე. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, სამედიცინო ავიაციის მომსახურებას უმეტეს წილად მიმართავენ  პედიატრიის, დონორების ორგანოების ტრანსპორტირების, საკითხებში და გულსისხლძარღვთა უკმარისობის შემთხვევაში  და სხვადასხვა ტრავმების მქონე ავადმყოფების ავიაგადაზიდვისთვის.

  სერტიფიცირებული საერთაშორისო სატრანსპორტო კომპანიები მაშინვე მზად არიან შემოსთავაზოს ნუსხა მათი მომსახურების ჩამონათვალით, დაადასტურონ პაციენტებზე სრული მოვლის უზრუნველყოფის მზაობა და აგრეთვე მოაწყონ კლიენტის საჰაერო და მიწისზედა გაყოლა.

  1. ერიდეთ ფარულ დანახარჯებს

  დანახარჯებმა საჰაერო სასწრაფო დახმარების ანაზღაურებაზე შეიძლება დიდი ხვრელი მოაწყონ თქვენ ბიუჯეტში. ბოლო, რიოსი დანახვაც გსურთ ეს არის მოუმზადებელი შეხვდეთ ფასთა უეცარ რყევას, ამიტომ წინასწარ დარწმუნდით, რომ ყოველმხრივ დაიზღვიეთ თავი მგზავრობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. პირდაპირ კითხეთ აგენტებს მათი მომსახურების ფარული ან დამატებითი ხარჯების თაობაზე. რასაკვირველია, მოგზაურობის ხანგრძლიობა და პაციენტისთვის საჭირო მომსახურების ტიპი ითამაშებს მნიშვნელოვან როლს საბოლოო თანხაში, თუმცა ყოველთვის უმჯობესია მომავალი ხარჯების წინასწარ ცოდნა, რათა გქონდეთ შესაძლებლობა შეადაროთ რამდენიმე კომპანია და შეარჩიოთ ფასისა და ხარისხის ოპტიმალური შეფარდება.

  1. შეისწავლეთ გამოხმაურებები კომპანიის შესახებ

  ბოლო ასპექტი, რომლის მნიშვნელობის გადაფასება რთულია ეს არის კლიენტების გამოხმაურება. ყოველთვის გაეცანით ამ ინფორმაციას დაჯავშნის წინ. იკითხეთ ნაცნობების აზრი, წაიკითხეთ გამოხმაურება მომსახურების შესახებ ინტერნეტში – გააკეთეთ ყველაფერი საკუთარი სიმშვიდისათვის. ბოლოსდაბოლოს თქვენ ხომ არ გინდათ დაუკავშირდეთ ავია გადამზიდველს, რომელსაც არ გააჩნია საგანგებო სიტუაციებში მუშაობის გამოცდილება ან გააჩნია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მნიშვნელობის ნულოვანი გაგება.

სამედიცინო ავიაციის ყველა კომპანია ერთნაირი არ არის

როდესაც საქმე მიდის შორ მანძილებზე ავადმყოფების ავია გადაზიდვამდე, საჰაერო ტრანსპორტის ოპერატორისათვის უნდა იყოს პრიორიტეტი პაციენტის კეთილდღეობა და უსაფრთხოება. კარგი რეპუტაციის და აკრედიტირებული კომპანიები ყოველთვის იზრუნებენ იმაზე, რომ მათი ტრანსპორტი იყოს დაკომპლექტებული მაღალი დონის და თანამედროვე დანადგარებით, ხოლო ბორტზე მორიგეობდეს გამოცდილი სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც შეუძლია პაციენტისთვის მაქსიმალური კომფორტის უზრუნველყოფა.

კომპანია Cofrance SARL (TM AVIAV) იძლევა გარანტიას, რომ კლიენტები მიიღებენ სამედიცინო მომსახურების უპრეცენდენტო დონეს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, სადაც არ უნდა გაემგზავრონ. თუ თქვენ გჭირდებათ ავადმყოფის – ხანდაზმული ნათესავის, ინვალიდის და განუკურნებელი სებით დაავადებული ახლობლის – ავია გადაზიდვის ორგანიზება, ჩვენი პარტნიორები შემოგთავაზებენ საჰაერო ხომალდებს თანამედროვე დანადგარებით და სერტიფიცირებული სამედიცინო პერსონალით.

ოლღა შოშინა

რა ღირს სამედიცინო ავიაციის მომსახურება

ავადმყოფების ავიაგადაზიდვით დაკავებული კომპანიები ეხმარებიან უამრავი სიცოცხლის გადარჩენაში, ხშირად უწევთ მუშაობა დრამატულ პირობებში და უდავოდ ხშირად არიან სამედიცინო დახმარების ერთადერთი საშუალება, განსაკუთრებით მოშორებულ და ძნელად მისაღწევ ადგილებში. მხოლოდ აშშ-ს ტერიტორიაზე 60 წუთის განმავლობაში სამედიცინო დახმარების გაწევის უახლოეს ადგილთან ავადმყოფების გადაყვანის გამო ყოველწლიურად არჩენენ დაახლოებით 82 მილიონ სიცოცხლეს; მსოფლიო სტატისტიკის მასშტაბებით ეს ციფრი გაცილებით უფრო მაღალია . თუმცა საავიაციო სასწრაფო დახმარების ღირებულება ყოველთვის არ შედის სამედიცინო დაზღვევაში, მაღალგანვითარებულ ქვეყნებშიც კი, რაც ხდის უამრავ პაციენტს ფინანსურად დაუცველს და უტოვებს მათ უზარმაზარ გადასახდელ ანგარიშებს. დახმარების გაწევის შემდეგ პაციენტების უმრავლესობა რჩება დაბნეული: როგორ შეიძლება, რომ ამდენად ხანმოკლე მგზავრობა ასე ძვირი ღირს?

მსოფლიო სტატისტიკის მონაცემების თანახმად, დედამიწის მოსახლეობის დაახლოებით მესამედი პერიოდულად დამოკიდებულია საავიაციო ტრანსპორტის მიერ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გაწევაზე, მაგრამ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ დახმარების საჭიროების მქონეთა მხოლოდ მცირე ნაწილს შეუძლია ნამდვილად ჰქონდეს მისი იმედი. მრავალრიცხოვან სოფლის რაიონებში მოწინავე სამედიცინო დახმარება შეიძლება საერთოდ არ არსებობს და ადამინებს, რომლებმაც მიიღეს სერიოზული ტრავმა ან საჭიროებენ სპეციალურ დახმარებას, შეუძლიათ ჰქონდეთ ავიაციის – როგორც სამედიცინო დახმარების ერთადერთი წყაროს იმედი.

ჩვეულებრივ, როდესაც პაციენტი საჭიროებს გადაუდებელ ან სპეციალიზებულ სამედიცინო დახმარებას, რიგგარეშე ამოცანა არის სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება, თან რაც შეიძლება სწრაფად. ჩვეულებრივ პაციენტებმა არ იციან ტრანსპორტირების ხერხის თაობაზე, ამიტომ, როდესაც დაზღვევის არარსებობის პირობებში იღებენ ანგარიშებს კერძო გადამზიდველისაგან, ავადმყოფობის ფონზე ვარდებიან  უარესს ტრანსში.

ავადმყოფების ავიაგადაზიდვის მომსახურების ღირებულების ცვლადი შემადგენელი  

ნებისმიერ კერძო გადამზიდველს საშუალოდ ყოველწლიურად ესაჭიროება სამი მილიონი დოლარი, რათა 24 საათის განმავლობაში მთელი წლის მანძილზე შეინარჩუნოს სამედიცინო ავტოტრანსპორტის ბაზა. უმეტეს წილად, სტატისტიკური ანგარიშების თანახმად, სამედიცინო საჰაერო ტრანსპორტის ღირებულება რჩება უცვლელი, ავიაბაზის განთავსების მიუხედავად. თუმცა საჰაერო სასწრაფო დახმარების ღირებულების განსაზღვრა აარ არის ისეთი სწორხაზოვანი, როგორც შეიძლება მოგეჩვენოთ. როგორც ამტკიცებენ საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები, საავიაციო სასწრაფო დახმარების საშუალო ღირებულება 100 კმ-მდე მანძილზე გადაყვანისას შეადგენს  12 000-დან 25 000 აშშ დოლარამდე რეისზე. ყველაზე რთულ შემთხვევებში (სამედიცინო დანადგარებიდან და ტექნიკური მომსახურებიდან გამომდინარე) ამ ციფრმა შეიძლება მიაღწიოს ექვს მილიონ დოლარს. არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რომლებიც ახდენენ გავლენას ავადმყოფების ავიაგადაზიდვაზე. მათ რიცხვს, მაგალითად მიეკუთვნება ჯანმრთელობის მდგომარეობის სიმძიმე, ბორტზე ეკიპაჟის წევრების რაოდენობაა, თანმხლები სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა,  24-საათიანი მომსახურების შესაძლებლობა, სხვა ქვეყნიდან სამედიცინო ევაკუაციის ღირებულება და ა. შ..

 

ამერიკულ შტატ მონტანაში ჩატარებულმა კვლევამ აცენა, რომ საავიაციო სასწრაფო დახმარების ღირებულება, ჩვეულებრივ იყოფა ორ ძირითად ნაწილად: სასტარტო შენატანი და საფრენი კმ-ს (მილის) ღირებულება. პირველი ფაქტორი მერყეობს $8500 და  $15 200 დიაპაზონში, ხოლო მეორე შეიძლება ვარირებდეს $26-დან $133-მდე (კმ. ან მილი) ფარგლებში. ეხლა რიგ ამერიკულ შტატში ტარდება ფართომასშტაბიანი ფასთა პოლიტიკის შესწავლა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დარგში, რომელიც შემდგომში შეიძლება რეალიზებულ იქნას სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე. კარგი ამბავი არის ის, რომ საჰაერო ავიაციის ზოგიერთი წარმომადგენელი სთავაზობენ წევრობის პროგრამას, რათა დაიცვან თავისი კლიენტები უზარმაზარი ანგარიშებისაგან. ეს მოსახერხებელია, როდესაც თქვენ ცხოვრობთ მოშორებულ რაიონში ან, მაგალითად, პერიოდულად ემგზავრებით დასასვენებლად ევროპის სამთოსათხილამურო კურორტებზე, სადაც ტრავმის მიღების რისკი ძალზედ მაღალია, ხოლო განვითარებული ინფრასტრუქტურა გაძლევთ შესაძლებლობას უპრობლემოდ დაჯდეთ და აფრინდეთ კერძო სამედიცინო თვითმფრინავით ან სპეციალიზებული სატრანსპორტო შვეულმფრენით.

საავიაციო სამედიცინო დახმარების ღირებულება: შეიძლება მისი შედარება სიცოცხლის ღირებულებასთან?

საავიაციო მედიცინის მომსახურება მნიშვნელოვან წილად გამოყენებადია საგანგებო სიტუაციებში, როდესაც დრო იძენს საკვანძო მნიშვნელობას. ასეთ გარემოებებში პაციენტს არ შეუძლია უარის თქმა ან მოილაპარაკოს სამედიცინო საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებულ ხარჯებზე. ამიტომ სადაზღვევო კომპანიების უმეტესობა ცდილობს გაითვალისწინოს თავის პოლისებში და ცადოს ავადმყოფების საგანგებო ავიაგადაზიდვის ღირებულება, განსაკუთრებით, თუ ფიზიკური პირი არ მოითხოვს ავარიულ ტრანსპორტირებას მიწისზედა ტრანსპორტით. ბევრი დაზღვევა მოიცავს მხოლოდ სამედიცინო სატრანსპორტო მომსახურებას, ანუ გადაყვანას უახლოეს ჰოსპიტლამდე, მაგრამ არ დაფარავს ამბულატორული მკურნალობის ხარჯებს. ხანდახან ავია გადამზიდველის მომსახურების ღირებულება სცდება სადაზღვევო პოლისის ფარგლებს და მაშინ ზენორმატიული თანხის დაფარვის საკითხი ხდება პაციენტის ტავის ტკივილი.

როგორც წესი, სამედიცინო დაზღვევა ფარავს მომსახურებას, რომელიც ესაჭიროება პაციენტს ტრანსპორტირების დროს, მაგალითად სიცოცხლის მხარდაჭერის მოწყობილობები და ჟანგბადი, ამასთანავე სამედიცინო ავიაციის ღირებულება მოიცავს გადაყვანას კლინიკამდე, რაც შეიცავს ტრანსპორტს თვითმფრინავამდე და თვითმფრინავიდან. დაცვის ერთი-ერთი ყველაზე საუკეთესო ზომა, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ თქვენთვის და თქვენი ახლობლებისთვის – წინასწარ იცოდეთ საჰაერო ამბულატორიის მუშაობის ნიუანსები სანამ რომელიმე თქვენთაგანი მოხვდება საგანგებო სიტუაციაში.

დაზღვევის ეფექტური გამოყენება

სამედიცინო ავიაციის ჩართვა სადაზღვევო პოლისში ვარირებს სხვადასხვა ქვეყნებში და სხვადასხვა მზღვეველბთან.   საავიაციო სასწრაფო დახმარების ხარჯი ხანდახან ჩართულია სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისში. საავიაციო მედიცინის ფინანსური დაფარვა გამოგადგებათ, როდესაც ვინმე იღებს ტრავმად მოგზაურობის დროს ან შემთხვევაში, როდესაც სპეციალიზებული სამედიცინო დახმარება საჭიროა საგანგებო სიტუაციის გამო, ხოლო კონკრეტული სამედიცინო მომსახურება ხელმიუწვდომელია ამ რეგიონში. როგორც წესი, საავიაციო სასწრაფო დახმარების ღირებულება იფარება სამედიცინო დაზღვევის წარმდგენი კომპანიების მიერ, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ არც მკურნალი ექიმი დაადასტურებს ავადმყოფის ავიაგადაზიდვის საგანგებო საჭიროებას.

მიუხედავად იმისა, რომ ფორს-მაჟორულ გარემოებებზე ბევრი არ ფიქრობს წინასწარ, კვლავ მნიშვნელოვანია წინასწარ იქნას გათვალისწინებული ყველა სირთულე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას. სადაზღვევო პოლისი, მაქსიმალურად შეესაბამება თქვენს საჭიროებებს უნდა შეარჩიოთ მშვიდად და გააზრებულად, ხოლო საგანგებო სიტუაციის არსებობას არ უწყობს ხელს გადაწვეტილების ცივი გონებით მიღებას.

საავიაციო მედიცინის ხელმისაწვდომი ვარიანტები

კომპანია Cofrance SARL (TM AVIAV), რომელიც არის საავიაციო ბიზნეს-ასოციაციის წევრი, თანამშრომლობს რიგ ავია გადამზიდავთან, რაც იძლება უპრეცენდენტო დონის სპეციალიზებული სამედიცინო დახმარების გაწევის შესაძლებლობას. კომპანიის სპეციალისტები მოაწყობენ სამედიცინო რეისს მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო და საფრენ ეკიპაჟთან, ხარისხიანად აღჭურვილ საჰაერო ხომალდზე, უმოკლეს ვადებში და ოპტიმალურ ფასად. თუ თქვენ ან რომელიმე თქვენს ახლობელს ესაჭიროება ავადმყოფების ავიაგადაზიდვა, მათ შორის მწოლიარეს, მომართეთ კომპანია Cofrance SARL (TM AVIAV) -ს და დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა საიმედო ხელშია.

ოლღა შოშინა

Санавиация Курганской области эвакуировала 330 пациентов за год

Первый раз

2 августа 2017 года – важная дата в истории оказания медицинской помощи, на территории Курганской области. Именно тогда был совершён первый вылет медвертолёта, выполнявшего эвакуационную операцию в этом регионе Российской Федерации.
Read More

Центр санавиации будет открыт в Калининградской области

В Калининградской области планируется запуск центра, посвящённого санитарной авиации. Этим займётся авиакомпания «Скол».

О реализации проекта рассказывает Олег Скворцов, занимающий пост заместителя генерального директора в Корпорации развития Калининградской области. По его словам, центр санавиации может быть успешно открыт уже скоро. После авиаперевозчик предложит пассажирам перелёты на воздушных судах малого касса, например, на DHC-6 или Cessna. Рейсы будут осуществляться в Прибалтийские страны, а также в города Польши. Большой плюс – есть спрос, рынок и необходимые условия.
Read More