სამედიცინო (სანიტარული) ავიაცია განკუთვნილია ავადმყოფებისა და დაზარალებულების სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანის პრობლემების გადასაწყვეტად. სანიტარული ავიაციის სამსახურში არის საუკეთესო საჰაერო ხომალდები – როგორც თვითმფრინავები, აგრეთვე შვეულმფრენები, რომლებიც ნებისმიერ მომენტში მზად არიან მოვიდნენ დასახმარებლად.

სამედიცინო ავიაცია AVIAV TM (Cofrance SARL)-განამგვარ ოპერატიულ კვალიფიციურ მომსახურებას სთავაზობს ავიაბრიკერი AVIAV TM (Cofrance SARL). Cofrance SARL-ის («კოფრანს სარლ») ბაზაშია თანამედროვე, შესანიშნავად აღჭურვილი ავიალაინერები ბორტზე ყველა აუცილებელი დანადგარით: ინტენსიური თერაპიის სრულფუნქციური ბლოკი, სატვირთო კარები, რამპა, განკუთვნილი საკაცის ჩატვირთვისათვის.

«კოფრანს სარლ»-ის თვითმფრინავებსა და შვეულმფრენებზე ხორციელდება შემდეგი სახის გადაყვანისა და მიწოდების სახეობები: ტვირთი 300-ის ავია ტრანსპორტირება, ტვირთი 200-ის ავია ტრანსპორტირება, სა აგრეთვე სხვადასხვა ხარისხის სიმძიმის ავადმყოფების ავია ტრანსპორტირება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. საჭიროების შემთხვევაში ავადმყოფს მოჰყვებიან ნათესავები, ფართო პროფილის სამედიცინო პერსონალი. იმ შემთხვევაში, თუ საჰაერო ხომალდი დაქირავებულია მშობიარისთვის, ბორტზე იწვევენ პროფესიონალი მეანები.

«კოფრანს სარლ» თანამშრომლობს საუკეთესო პილოტებთან და უმაღლესი კვალიფიკაციის ბორტგამყოლებთან 24/7 რეჟიმში.

ხორციელდება კლიენტების დანიშნულების ადგილზე გადაყვანა როგორც საჰაერო გზით, აგრეთვე ავადმყოფებისა და დაშავებულების საგანგებო ევაკუაცია (შვეულმფრებით) ყველაზე ძნელად მისაღწევი ადგილებიდანაც კი. ტვირთი 200-ის ავია ტრანსპორტირება ხორციელდება დამკვეთის მიერ მითითებული ნებისმიერი პუნქტიდან.

ბროკერი უწევს არამხოლოდ საჰაერო გადაზიდვის მომსახურებას, არამედ კლიენტების იურიდიულ მხარდაჭერას (ვიზების საგანგებო გაფორმება იმ შემთხვევაში, თუ ხორციელდება ჰოსპიტალიზაცია საზღვარგარეთ განთავსებულ კლინიკაში), და აგრეთვე აორგანიზებს ავადმყოფის მიყვანას ბორტამდე მიწისზედა გზით (საჭიროების შემთხვევაში – რეანიმობილით).

რატომ AVIAV TM (Cofrance SARL)?

სამედიცინო ავიაცია AVIAV TM (Cofrance SARL)-განბროკერი «კოფრანს სარლ» არის პროფესიული საავიაციო ასოციაციების: NBAA (აშშ-ს საქმიანი ავიაციის ეროვნული ასოციაცია) და EBAA (ბიზნეს-ასოციაციის ევროპული ასოციაცია) წევრი. ავიაბაზარზე მუშაობის განმავლობაში კომპანიის სპეციალისტებმა დააგროვეს მნიშვნელოვანი გამოცდილება და დაიმსახურეს უნაკლო რეპუტაცია.

კომპანიის ყველა თანამშრომელი საუბრობს რუსულ ენაზე, რაც მნიშვნელოვნად აადვილებს ურთიერთობას რუსულენოვან კლიენტებთან.

ბროკერის ყველა მომსახურება ლიცენზირებულია.

კავშირი ფირმის ყველა სპეციალისტთან შესაძლებელია სხვადასხვა ხერხით – ტელეფონით, e-mail, sms, მესენჯერი ან საიტზე არსებული განაცხადის ფორმით.

ჩვენ ვმუშაობთ სწრაფად და პროფესიონალურად, ვიცით დროსა და ადამიანის სიცოცხლის ფასი. სამედიცინო ავიაცია AVIAV TM (Cofrance SARL)-გან: ხარისხი, კვალიფიკაცია, საგანგებო რეაგირება.